Carti

    Site complet si magazin                www.hristianus.netCĂRŢI

Credeţi că o carte vă poate fi de folos pentru a vă întâlni cu bucuria, cu sănătatea, cu împlinirea pe care le puteţi găsi aici ? Eu consider că fiecare om are şansele pe care şi le dă iar dacă aţi ajuns aici, pe site-ul meu, cu certitudine nu este întâmplător.
Cărţile scrise de mine, organizate în noua colecţie, se adresează celor ce doresc să-şi transforme viaţa într-una mai bună, mai fericită.
Cărţile pot transforma viaţa unui om dacă acesta ştie să deschidă poarta sufletului său. Gândul la mai bine vă va aduce binele.
Cărţile scrise de mine au adus binele multor oameni care le-au citit; pe unii i-au vindecat, pe alţii i-au trezit, iar pe alţii i-au ajutat să-şi reclădească relaţiile, şi acest lucru mi-a dat forţa să deschid continuu uşa înaltă a credinţei.
Cărţile scrise de mine sunt cărţi pentru suflet şi minte, cărţi care pot hrăni sufletele cititorilor.
Fiecare carte este un dar al cerului prin mine, pentru oameni. Mă consider condeiul care a aşternut pe hârtie informaţiile primite. Şi pentru că mă consider un instrument perfectibil, chiar mă străduiesc să devin un instrument mai bun. De aceea prima care practică şi aplică informaţiile primite sunt chiar eu.
Glasul înalt al adevărului divin mă cheamă şi pe mine la armonie, bucurie şi pace. Tot ceea ce sunt şi devin dăruiesc lumii prin creaţiile mele. Glasul adevărului divin mă cheamă la împlinire prin Lumina Duhului Sfânt pe care Tatăl mi-l trimite.
Dacă aveţi nevoie de un sfat, de o îndrumare, le puteţi găsi în cărţile primite de mine prin LUMINA LUI. Dacă cineva caută lumina, o poate găsi. Nici un suflet împărţit între întuneric şi lumină nu poate fi fericit.
Cărţile scrise de mine organizate în noua colecţie pot fi de folos oricărui om care caută lumina. În fiecare colecţie veţi putea găsi cărţi ce vă pot fi de folos, indiferent ce opţiune de viaţă aveţi.
Dacă o carte poate fi o soluţie pentru voi, atunci este bine să o procuraţi. Prin acesta vă puteţi da şansa fericirii. Căutaţi să găsiţi soluţii pentru a fi sănătos şi fericit – trebuie să şi recunoaşteţi răspunsurile ce vă sunt date sub tot felul de forme.
Cărţile sunt cu certitudine copiii mei, mijloacele mele de exprimare, dar nu o pot alege pe una spre a vi-o recomanda. Aşa cum o mamă îşi iubeşte toţi copiii, şi eu îmi iubesc toate creaţiile. Ceea ce spun ele este important şi pentru mine, şi pentru voi.
Toate cărţile mele sunt disponibile în varianta e-book text şi e-book audio format electronic. Le puteţi procura, şi citindu-le sufletul şi mintea voastră pot primi soluţiile necesare exprimării mai binelui vostru.
Dacă o carte vă schimbă viaţa în bine, dacă vă oferă şansa unei vieţi armonioase, o veţi recomanda şi altora şi veţi face bine semenilor voştri mai departe.
Eu vă ofer cu bucurie tot ceea ce am primit, tot ceea ce am creat, tot ceea ce sunt spre a vă fi de folos în împlinirea vieţii.
Sunt multe cărţi în lume, dacă le alegeţi pe ale mele, vă mulţumesc şi vă doresc să fiţi fericiţi.
Recunoştinţa voastră trebuie îndreptată spre Bunul Dumnezeu care ne dă mereu şansele fericirii. Prin pacea şi iubirea Lui ne putem întâlni cu bucuriile înalte ale creaţiei. Cine crede va putea fi fericit, cine nu crede va fi nefericit, chiar dacă va afişa o fericire superficială.
Credinţa poate creşte dacă citiţi cărţile mele născute din credinţă, cu credinţă, pentru credinţă, ca suport al unor bucurii înalte. Aşa că, vă invit în biblioteca mea, unde numele meu este scris pe 80 de cărţi, dar şi numele altor autori.
Toate cărţile se adresează minţii şi sufletului, pentru armonizarea lor.
Aceste lucruri le puteţi constata prin lectură şi trăire, pentru că sufletul şi mintea vor accepta şi găsi valori noi pe care să le exprime.
Aceasta este invitaţia mea la lectură şi la transformare prin lectură activă.

FELICIA MUNTEANU

                                                                                    

COLECŢIA ADEVĂRURI REVELATE

AUTOR FELICIA MUNTEANU

Colecţia ADEVĂRURI REVELATE cuprinde cărţi de educaţie spirituală primite prin dicteu automat în cea mai mare parte. Omul are nevoie continuu de informaţie şi de miracol dar miracolul apare doar în viaţa celui pregătit pentru accepatarea lui. Adevărurile primite prin revelaţie nu fac nimic altceva decât să îndrume omul pe calea împlinirii. Prin tot ceea ce omul doreşte să afle se apropie de Dumnezeu şi de lumină sau dimpotrivă de vrăjmaşi şi de întuneric.
Certitudinile trăirilor spirituale le au puţini din cei ce primesc informaţii pentru că şi vrăjmaşul stă la coadă şi atacă continuu omul dornic de înălţare şi evoluţie. Toate slăbiciunile îi sunt folosite pentru lecţii dure spirituale celui ce porneşte pe calea luminii.
Revelaţia marilor adevăruri o poate avea orice om, din păcate însă puţini îşi oferă această mare şansă. Miracolul exprimării divinului lăuntric îl ajută nu numai pe cel ce îl trăieşte ci şi pe toţi cei ce pot accepta şi înţelege ceva din trăirile celui bine orientat. Se poate spune că tot ceea ce vine prin canalizarea sufletului şi minţii spre lumină este dintr-o realitate subtilă imposibil de verificat cu mijlocele limitate ale înţelegerii materialiste.
Glasul luminii este glasul lui Dumnezeu şi El poate fi auzit de fiecare prin armonizare şi raportare la divin. Cărţile acestei colecţii sunt ghiduri spre o orientare spirituală autentică, neîngrădită de trăiri dogmatice, frustrări şi neputinţe.
Omul poate prin rugăciune şi moralitate să stabilească o relaţie personală cu Dumnezeu, cu forţele miraculoase ale spiritului de la care primeşte ajutor şi instruire.
Cărţile acestei colecţii sunt comunicări preluate mental ce pot să-i orienteze pe cititori spre căutarea lăuntrică şi acceptarea unui model de viaţă moral pentru luminarea minţii şi a sufletului    CĂRŢILE COLECŢIEI

1. DUMNEZEU NE VORBEŞTE

2. IISUS DIN VOI

3. VOI ŞI ÎNGERII VOŞTRI

4. TREZIREA ZEILOR

5. ROMÂNIA PĂMÂNT SFINŢIT

6. GLASUL MAICII DOMNULUI

7. CARTEA SECRETELOR SUBTILE

8. MINSIUNEA ROMÂNIA

9. DAR ROMÂNESC

10. RUGĂCIUNI

11. CARTEA ÎNALTELOR SPIRITE

12. PUTEREA KARMEI

13. MISTERELE LUMII

14. ÎNDUMNEZEIREA OMULUI


 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI


 MISTERELE LUMII                                                      INDUMNEZEIREA OMULUI

                                                                                             
                                                                               

AUTOR FELICIA MUNTEANU

Cărţile acestei colecţii exprimă adevăruri înalt spirituale care pot fi de mare folos căutătorului de pace şi armonie. Tot ceea ce ţine de om se exprimă prin gândurile şi sentimentele lui, dar dincolo de ce se aude, se simte sau se vede există o lumină din care vin toate. Între lumina cunoaşterii şi cunoaşterea limitată diferenţele sunt foarte mari. Cunoaşterea limitată a omului ţine numai de ce a fost demonstrat şi exprimat până la momentul curent de el sau de alţii. Cunoaşterea duce omul pe cărări noi pe care se poate întâlni cu exprimări noi ale potenţialului propriu.

Trăirea în Lumina Creaţiei ajută omul să pătrundă dincolo de limitele cunoaşterii umane clasice, să trăiască şi să cunoască în profunzime tainele spiritului uman.

Tainele luminii cunoaşterii sunt dezvăluite în cărţile acestei colecţii. Ficare om îşi poate găsi un răspuns la întrebările pe care şi le pune citind cărţile care fac parte din această colecţie. Aproprierea de Sinele înalt este importantă prin simplul fapt că altfel omul rămâne nefericit şi nemulţumit.

Cunoaşterea în sine nu este nimic altceva decât lumina lăuntrică exprimabilă prin toate trăirile umane. Cunoaşterea spirituală înaltă, gândurile benefice îi crează omului sentimente profunde şi armonioase, astfel trupul şi sufletul i se vindecă şi întrega lui viaţă se schimbă. Cine caută să se înţeleagă pe sine va reuşi în final să se cunoască. Cine caută găseşte, cine iubeşte primeşte iubire pentru că exprimă prin puterea iubirii lumina lăuntrică prin care dăruieşte şi altora acces la cunoaştere.


    CĂRŢILE COLECŢIEI


1. CUNOAŞTEREA INVIZIBILULUI

2. MINUNILE SPIRITULUI

3. OMUL ŞI VISUL

4. VINDECARE PRIN SPIRIT

5. UNDELE ÎNALTE ALE GÂNDULUI

6. LUMINA ŞI ÎNTUNERICUL

7. ACOLO SUS

8. DARUL ARMONIEI
  

 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI
COLECŢIA SPIRITUAL PRACTIC              
                                                                                      
AUTOR FELICIA MUNTEANU      

Cărţile acestei colecţii sunt structurate pentru a îndruma teoretic şi a da soluţii concrete pentru tot felul de probleme de viaţă. Din punct de vedere spiritual este foarte important ca omul să înveţe pacea, relaxarea, să-şi cureţe mentalul subconştient, să înveţe să gândească, să înţeleagă legile, să le aplice şi apoi să treacă mai departe pentru a fi de folos tuturor semenilor lui. Cărţile colecţiei cuprind texte teoretice şi practice utile pentru armonizarea şi curăţarea conştientă de dizarmonii şi boli.
Omul trebuie să continue să facă ceva practic pentru binele lui şi aceste cărţi exact asta fac: îi oferă cititorului un suport pentru înţelegerea cauzelor problemelor cu care se confruntă şi apoi îi oferă soluţii pentru eliminarea lor. Omul spiritual ştie că este nevoie de efort pentru cunoaştere şi îl face pentru binele lui şi al celor din jurul lui. Aproape de om stau întotdeauna semenii lui, dar mai ales lumina lui Dumnezeu care lucrează prin tot ceea ce omul trăieşte. Din păcate, lupta dintre întuneric şi lumină este în plină desfăşurare şi întunericul nu suportă puterea luminii, de aceea o împroaşcă cu noroi.

Adevărul şi lumina nu pot fi nici acoperite, nici împroşcate, iar omul spiritual ştie aceste lucruri de accea se străduieşte să se cureţe şi să se îndepărteze de întunericul ce vrea să-l copleşească.

Lupta este uneori grea, uneori inegală, dar doar prin confruntare oamenii pot să se înalţe, să ajungă la armonie, adevăr şi pace adică la Dumnezeu. Practica spirituală înseamnă rugăciune spusă metodic cu trăire şi sugestie pozitivă. Aceste cărţi înfăptuiesc acest deziderat dăruindu-i omului suportul necesar transformării continue.


    CĂRŢILE COLECŢIEI

1. TAINELE GÂNDIRII

2. SECRETELE TELEPATIEI

3. VIAŢA ÎN AFARA TRUPULUI

4. PUTEREA MIRACULOASĂ A SUBCONŞTIENTULUI

5. RELAXARE ŞI TRĂIRE SPIRITUALĂ

6. LEGEA ATRACŢIEI

7. PUTEREA MINŢII


 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI


                                                                                                                     


 
          În colecţia „Calea Armoniei” sunt editate cărţile ce pot fi un ghid real pentru îndrumarea cititorilor pe calea armoniei. Tot ceea ce trebuie omul să facă şi să ştie este important. Din păcate, puţini sunt cei care-şi dau şansele. Mulţi nu ştiu ce este important pentru ei şi nu ştiu în consecinţă şă-şi înveţe lecţiile vieţii şi nici să înainteze pe calea propriei armonizări.
          Pentru fiecare om în parte fericirea înseamnă alceva. Pentru mulţi dintre oameni cel mai important aspect al vieţii este acela al dobândirii de bucurii. Planul material este mult prea prezent în viaţa unor oameni, în detrimentul celui spiritual.
          Căţile acestei colecţii pot fi de folos celor ce vor să înveţe lecţiile vieţii, să înţeleagă care este calea succesului, în ce mod pot să scape de boli şi de realţiile nedorite etc.
          Absolut tot ceea ce omul doreşte poate obţine dacă învaţă să se orienteze corect şi să crească pas cu pas încrederea în sine. Încrederea în propriul potenţial este aspectul important al creşterii spirituale care poate fi cultivat prin autocunoaştere şi autotransfomarea continuă.
          În toate căutările lui omul rătăceşte destul de des şi foarte rar ştie singur să se reorienteze.  Ceea ce omul nu observă este legat cu certitudine de experimentele lui de neînţeles, de întâmplările neîntâmplătoare.
          Glasul luminii lăuntrice poate înăbuşi orice neputinţă dacă omul învaţă legile armoniei lăuntrice. În starea de armonie orice om poate deveni sănătos, împlinit şi fericit.
          Sufletul omului are nevoie de armonie pentru a-şi exprima Sinele înalt. În cea mai mare parte a timpului omul trebuie să înveţe din tot ceea ce trăieşte, pentru că fiecare om are exact ccea ce-i trebuie pentru a fi fericit, dar pentru asta trebuie să se cunoască, să se depăşească continuu şi să-şi caute drumuri noi.
          Aceste cărţi au exact acest rol: de îndrumare pentru o trăire înaltă cu propriul sine.


CĂRŢILE COLECŢIEI
 1. JOCUL VIEŢII

 2.
LECŢIILE VIEŢII


 3. DRUMUL LUMINII


 4. URCUŞUL SPIRITUAL


 5. CUM POŢI REUŞI


 6. TREZIREA


 7. DE LA INSUCCES LA SUCCES


 8. CURĂŢIREA MINŢII


 9. BOALA - ŞANSĂ SAU SPERANŢĂ


10. CUPLUL ARMONIOS

PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI
 

                                                                                      

AUTOR FELICIA MUNTEANU

Colecţia CULTURĂ ŞI SPIRIT orientează omul prin spiritualitate spre creativitate . Cunoaşterea culturală este importantă, dar dincolo de ea spiritul se instruieşte, se culturalizează şi se transformă când este descoperit şi exprimat în mod autentic. Între cultură şi spiritualitate legătura este reală puţini sunt însă cei ce o trăiesc şi o contemplă. Căutările culturale duc spre lumină, cele spirituale exprimă puterea creatoare a luminii.

Cărţile colecţiei sunt dialoguri cu lumina şi exprimări concrete ale puterii ei. Unele cărţi sunt chiar dialogul transmis pe căi spirituale unei lumi aflate în derivă pentru transformarea şi armonizarea ei.

Condiţia căutătorului spiritual este una greu de explicat şi exprimat cultural. El însă ştie asta şi nu caută să dea lumii decât efectele căutărilor sale. Nimeni în afară de el nu poate trăi şi înţelege în profunzime întâlnirile spirituale exprimate de el. Fiecare om este un univers spiritual care se poate exprima atât cultural, cât şi ştiinţific şi religios fiind coordonat doar de lumina lui lăuntrică. Cine caută lumina o poate exprima pentru că ea înghite întunericul din el şi din jurul lui. Cărţile colecţiei sunt ghiduri cultural – spirituale către lumină şi înţelepciune. Cei ce vor să pornească pe cărarea luminii cunoaşterii le pot citi, trăi şi exprima pentru împlinirea reală a vieţii pământene.

Începutul drumului este greu, înaintarea anevoioasă, dar devine este mai uşor când omul are supotul în el şi din afara lui.    CĂRŢILE COLECŢIEI

1. MIREASMĂ DE FEMEIE

2. TĂCERE FILOZOFICA: PLATON, SOCRATE , ARISTOTEL

3. POVEŞTI SPIRITUALE

4. SCRISORI DE DRAGOSTE

5. DIALOG CU CIORAN

6. DIALOG CU ELIADE

7. DIALOG CU NOICA

8. PILDE

9. UMOR
                         

 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI


     
                                                     

AUTOR FELICIA MUNTEANU

Colecţia cuprinde cărţi cu un înalt conţinut spiritual de mare folos celui ce aşteaptă de la el însuşi mai mult, celui ce ştie că poate trăi mai bine, că poate găsi şi alte cărări ale cunoaşterii Sinelui. Lupta pentru mai multă cunoaştere este cea care-l poate ajuta pe om să se întîlnească cu Sinele lui cel mai înalt. La graniţa dintre viaţă şi moarte stă informaţia înaltă accesibilă unor oameni intelectualizaţi încă din timpul vieţii. Omul este în sine o fiinţă complexă cu capacităţi intelectuale, afective şi spirituale nelimitate.

Pentru cunoşterea adevărurilor spirituale omul are nevoie de multă înţelepciune. Puterea lui mentală se măreşte pas cu pas pe măsură ce limitele cunoaşterii cresc. Cărţile acestei colecţii îndrumă omul pe cărarea unei înalte cunoaşteri prin care îşi poate găsi armonia interioară, pacea, sănătatea şi fericirea. Neputinţele omeneşti sunt una cîte una îndepărtate şi omul se aşează pe sine într-un nou decor spiritual, social şi afectiv. Totul în viaţa căutătorului spiritual se schimbă pe măsură ce el învaţă regulile de aur ale exprimării Sinelui cel mai înalt. Căutările înalte îl ajută să devină stăpânul lui şi al universului în care trăieşte.

Fiecare carte a acestei colecţii reprezintă un pas către o aşteptare mai largă mentală şi afectivă, către expimarea unui potenţial spiritual mult mai larg. Sinele se curăţă de negura neputinţei atunci când căutătorul acceptă să trăiască în lumina cunoaşterii.

Ficare om are dreptul să devină puternic, înţelept, sănătos, prosper, fericit. De el depinde însă totul, de modul în care îşi creşte încrederea în sine şi devine stăpânul autentic al propriului destin.

  

    CĂRŢILE COLECŢIEI

1. PSIHOLOGIA CUNOAŞTERII

2. PSIHOLOGIA TRANSCENDENTULUI

3. TAINELE OMULUI

4. TRECUTUL VIITORULUI
                                                                     

AUTOR FELICIA MUNTEANU

În această colecţie sunt cuprinse romane simple, dar care au un mesaj spiritual foarte profund. Pentru a-i ajuta la trezirea şi şlefuirea spirituală şi pe cei mai puţin deschişi către cultura spirituală, către autoeducaţie, am scris aceste cărţi. Fiecare din ele abordează tematica atât de amplă şi de profundă a universului spiritual. Se poate spune că fiecare roman abordează într-o manieră foarte simplă temele de maximă importanţă pentru orice om din această lume.

Limbajul este simplu şi uşor de urmărit. Mesajul este transmis prin dialoguri, în spatele cărora este un mesaj mai profund şi mai divers. Pentru mine poveştile celor ce au avut trăiri spirituale au fost foarte importante în procesul transformării mele.

Cred că aceste cărţi vor putea transmite un mesaj şi celor care sunt sceptici şi se află departe de acceptarea puterii divine.

În foarte mare parte evenimentele povestite în aceste romane sunt trăite chiar de mine. Cele mai elocvente poveşti de spiritualitate sunt în genere cele care reprezintă realitatea trăită de autor. Din păcate pentru mulţi cărţile vor fi doar poveşti şi poate nu-şi vor împlini menirea. Fiecare om are însă dreptul la libertate: se trezeşte, se schimbă, se luminează atunci când îi vine momentul şi când simte nevoia unei vieţi orientate spre lumină şi înţelepciune.

Sper ca fiecare cititor să găsească în aceste cărţi răspunsuri la întrebările importante ale vieţii.

    CĂRŢILE COLECŢIEI

1. CĂMAŞĂ SAU TRUP

2. ÎNŢELEPŢII VREMII

3. DRAGOSTE IMPOSIBILĂ

4. IUBIRE ETERNĂ

5. IUBIRE FĂRĂ SFÂRŞIT

6. DAR DE LUMINĂ

7. DOI ÎNTR-UN SUFLET

8. MINTEA POATE FACE MINUNI

9. ROCADA

10. PUTEREA SUCCESULUI

11. TRUP ŞI SUFLET

12. ESENŢA ÎNTÂMPLĂRII

13. PUTEREA ULIULUI

14. DRUMUL SPRE RAI

 

 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI


              

                                                                                                                         

                                                                                         

AUTOR FELICIA MUNTEANU

Colecţia cuprinde cărţi cu conţinut instructiv- educativ pentru eficientizarea studiului. Tinerii elevi sau studenţi învaţă continuu într-un anumit ritm şi cu o anumită metodă. Din păcate, învăţarea eficientă nu numai că nu este studiată, dar mai mult decât atât, studiul, instruirea în sine se bazează mult prea mult pe instruirea prin reproducerea informaţiei. Mult prea superficial, studiul se face prin înţelegere profundă şi aproape deloc prin dezvoltarea creativităţii.
Cărţile acestei colecţii sunt o îndrumare pentru lărgirea spectrului mental şi efectiv pentru eliminarea limitei cunoaşterii clasice, în care doar reproducerea a ceea este cunoscut şi înţeles reprezintă adevărul. Dezvoltarea capacităţilor creative, stârnirea luminii luăntrice spre deschiderea miniţii şi orientarea spre valori noi se realizează prin metode foarte simple ce nu ar trebui ignorate. Studiul eficient se poate realiza prin structurarea corectă a informaţiei, prin înţelegerea şi reţinerea suportului informaţiei doar în planul nevoii logice de utilizare a inteligenţei.

Utilizarea prin studiu a capacităţilor creative ale fiinţei umane duce în sine la o dezvoltare ulterioară liberă şi creativă. Societatea, în ansambul ei, are nevoie de creativitate. Din păcate puţini sunt cei ce au acest mod de a se privi pe ei înşişi. Studiul eficient duce în sine la dezvoltarea capacităţilor creative şi la autodesoperirea Sinelui creativ.

Tânărul care studiază astfel informaţia poate crea el însuşi pentru că devine mult mai deschis către nou, către cercetare şi înţelegere.


    CĂRŢILE COLECŢIEI

1. SUPRAÎNVĂŢAREA

2. OPTIMIZAREA FUNCŢIILOR CEREBRALE

3. ŞCOALA ŞI STUDIUL

4. ARTA STUDIULUI

5. ÎNVĂŢAREA CA ACT SPIRITUAL

6. ÎNVĂŢAREA EFICIENTĂ ŞI RAPIDĂ

 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI

                                                                                   


                                                                                       

iesele acestei colecţii sunt în sine un mesaj de armonizare interioară a fiinţei umane. Puterea extraordinară a artei teatrale este foarte importantă pentru transmiterea unui mesaj. Spectatorul află care sunt cărările sufletului pe care trebuie să le urmeze pentru a se întâlni cu bucurii autentice.
Piesele acestei colecţii tratează teme diverse, dar toate oferă spectatorului care se identifică cu personajele pieselor soluţii pentru problemele ale vieţii cu care se confruntă el însuşi. Arta teatrală rămâne un mesaj viu, autentic, care prin arta scenică a actorului transmite nu numai un mesaj către spectator, ci şi sentimente de trăire şi identificare cu propriile nevoi şi aspiraţii .
Din păcate teatrul contemporan transmite mai mult un mesaj înnegurat şi trimite omul în zonele de    intunecate  ale societăţii, fără a-i orienta trăirea spre posibilităţile creative şi armonioase. Piesele acestei colecţii sunt un strigăt de durere dar şi un mesaj de iubire şi de direcţionare spre lumina autentică. Darul cel mai de preţ al omului este   puterea întâlnirii cu suflul vieţii divine şi pătrunderea tainelor profunde ale spiritului.
Pentru spectatorul treaz piesele sunt un mesaj viu, autentic, încurajator, iar pentru cel adormit spiritual un semnal de alarmă. Începutul unei vieţi noi poate să fie urmărirea unui spectacol ce conţine un mesaj profund de luminare şi orientare corectă pe cărările vieţii. 

 PUTETI ACHIZITIONA CARTILE AICI 

    CĂRŢILE COLECŢIEI

 1. SOLITUDINE

2. PUTEREA IERTĂRII


3. POLITICĂ ŞI SEX


4. MOCIRLA


5. DOMINO


 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI


 


CARTI DIVERSE
Colecţia
NATURA ŞI SĂNĂTATEACărţile colecţiei prezintă diverse terapii naturale complementare care pot fi de mare folos celor ce au probleme de sănătate. Din perspectiva căutătorului de sănătate bolnav grav sau numai dornic de a-şi reface sănătatea, orice terapie poate fi de folos.
Metodele naturale şi complementare prezentate prin cărţile colecţiei pot fi de mare folos tuturor ce caută o metodă naturală sau alternativă de refacere a sănătăţii.
Eliminarea toxinelor, armonizarea trupului prin tehnici de respiraţie sau alternative pot deveni o şansă pentru bolnavii ce acceptă terapiile alternative şi naturale de vindecare.
Toate cărţile colecţiei sunt o şansă pentru oamenii bolnavi de a-şi recăpăta sănătatea şi încrederea în remediile naturale.
Toate aceste terapii, metode şi tehnici de vindecare dau celui bolnav soluţii pentru însănătoşire dovedind că nu există boli incurabile, ci doar bolnavi incurabili.
Condiţia bolnavului este adesea precară din punct de vedere spiritual şi afectiv. Cu dragostea şi ajutorul celor din jur bolnavul se poate însănătoşi dacă învaţă să-şi modifice gândirea, trăirea afectivă, îşi dezintoxică trupul, se apropie de lumina divină – şi se însănătoşeşte.
Toate cărţile pot fi utile în casa fiecărui om pentru o mai bună sănătate.
Puterea de vindecare a fiecărui om ţine de puterea lui de luptă cu boala, cu gândurile negre şi cu trecutul.

PUTETI ACHIZITIONA CARTILE AICI 


ERAPII MIRACULOASE  CU APA FLORIAN CACIULA


2.    MEDICINA POPULARA RUSA VOLUMUL1 PAUL M.KOURENNOFF

3.    MEDICINA POPULARA RUSA VOLUMUL2 PAUL M. KOURENNOFF

4.    CEI NOUA DOCTORI  FLORIAN CACIULA

5.    CUM PUTEM TRAI SANATOS FLORIAN CACIULA

6.    ZEN MACROBIOTIC
7.    SANATATE DUPĂ Ebba Waerland

8.    VINDECAREA BOLILOR INCURABILE FLORIAN CACIULA

9.    TRATAMENT PROGRAM ULCER CANCER SCLEROZA FLORIAN CACIULA

10.           SAPTE REGULI ALE SANATATII FLORIAN CACIULA

11.           ISTORICUL POSTURILOR FLORIAN CACIULA

12.           SANATETE PRIN POST DUPA SOUVORIN  FLORIAN CACIULA
13.           ARTA RESPIRATIEI  FLORIAN CACIULA

14.           ARTA RESPIRATIEI  OTOM ZAR

                                          


 PUTETI VEDEA CUM SUNT E -BOOK-urile SI CITI PRIMUL CAPITOL AICI


                                                          


                                                                       

 

REŢETE     FLORIAN CACIULANiciun comentariu: