MeditatiiSITE COMPLET AICI         www.hristianus.net
MEDITATII VIDEO    AUDIO   AICI
MEDITATII

 Omul învaţă destul de greu importanţa meditaţiei în propria lui viaţă. El se confruntă destul de des cu programe de viaţă impuse de alţii şi nu ştie să-şi creeze propriile programe. Glasul raţiunii lui îl cheamă mereu la adevăruri cunoscute. Numai cel ce depăşeşte acest stadiu limitat şi limitativ de gândire se poate adapta nevoilor lui spirituale. Glasul adevărului divin ne cheamă pe noi toţi la o altă cale, la o altă transformare. Urcarea treaptă cu treaptă a scării spirituale înseamnă efort şi sacrificiu. Meditaţia la marile adevăruri, exprimarea bucuriei de a trăi, poate crea o legătură autentică cu Dumnezeul lăuntric şi cu cel exterior. Această legătură benefică pentru viaţa oricărui om nu poate apărea decât atunci când omul se pregăteşte pe sine pentru a exprima lumina prin meditaţie. Acesta este modul în care se restabileşte o legătură autentică cu Dumnezeu, cu lumina şi puterea miraculoasă a creaţiei. Căile spirituale sunt multe, unele rătăcesc mult, altele mai puţin, dar toate se străduiesc aşa cum înţeleg să-i fie de folos omului în exprimarea armoniei lăuntrice. Practica meditaţiei face parte integrantă din toate căile spirituale. Latura cea mai importantă este însă aceea a restabilirii legăturii lăuntrice cu armonia şi pacea. Neputinţele nu pot dispărea dacă omul nu se adaptează continuu la dorinţele interioare şi la exprimările modificate continuu ale mediului în care există. De aici rezultă că omul este în transformare continuă şi pentru ca această transformare să fie cea potrivită el trebuie să caute calea spre adevăruri lăuntric, continuu, să se rearmonizeze şi să se adapteze continuu la nevoile proprii, la transformările interioare şi ale mediului pentru a putea exprima bucuria întâlnirii cu lumina. Nu orice om poate face această călătorie fără să se simtă frustrat, neputincios şi deznădăjduit. Revenirea la o stare de armonie este posibilă prin restabilirea relaţiei omului cu Dumnezeu şi cu mediul exterior în mod autentic. Meditaţia este calea spre pace şi armonie. Prin ea omul poate deschide calea spre latura cea mai profundă a propriului spirit. Căutările fiecărui om sunt motivate de dorinţe şi căutări profunde. Cel ce meditează învaţă pas cu pas calea rugăciunii trăite. Putem spune că prin meditaţie omul deschide calea spre trăirea în rugăciune. Calmul se poate restabili prin meditaţie şi rugăciune care urmează meditaţiei, poate dărui omului energiile necesare restabilirii legăturilor lui cu lumina lăuntrică şi exterioară. Meditaţia poate fi fulgerul ce creează legătura între ceea ce este lăuntric şi ceea ce este exterior, si declanşează puterea creaţiei. Cel ce meditează învaţă pas cu pas să fie liniştit, fericit şi puternic şi să se adapteze nevoilor sale înalte. Calea meditaţiei este calea pe care omul poate ajunge să se cunoască pe sine şi universul în care trăieşte. Toate aceste eforturi îi sunt răsplătite continuu, iar pe măsură ce el creşte spiritual dorinţele lui devin mai înalte şi mai uşor de exprimat. Meditaţiile din această secţiune vă pot fi de folos în autodeterminarea lăuntrică a abordării unei modalităţi mai profunde de a gândi şi de a trăi. Meditând la frumosul vieţii veţi ajunge să-l trăiţi. Chemând prin meditaţie fericirea, o veţi trăi. Calea meditaţiei este calea trăirii profunde a adevărurilor redescoperite prin sine. Sunt multe cărările pe care omul poate merge, dar cele mai înalte se găsesc prin efort profund de raportare la lumina înţelepciunii. Cine doreşte înţelepciune - o poate găsi, cine cată lumina - o poate găsi. Căci şi lumina şi înţelepciunea sunt cărări ale aceleiaşi exprimări lăuntrice a puterii exprimată prin credinţă.
Autenticitatea apare ca efect al chemării lăuntrice la adevăr şi lumină.