marți, 19 mai 2009

Dezvoltarea spirituală a femeii şi locul ei în lume

Dezvoltarea spirituală a femeii şi locul ei în lume

Femeia are un rol copleşitor atât în educaţia copiilor cât şi în dezvoltarea spirituală a întregii omeniri. Se poate spune că sensibilitatea femeii este cea prin care femeia este mai deschisă unor experienţe inedite din punct de vedere spiritual. Femeia este mai intuitivă şi mai dispusă să caute soluţii spirituale la toate problemele cu care se confruntă ea şi familia ei, concetăţenii şi întreaga societate.

Din perspectiva unei nevoi continue de armonie femeia face eforturi să se orienteze corect spre a fi de folos semenilor ei. Femeile sunt cele care iau atitudine împotriva a tot felul de manifestări antisociale şi tot ele sunt cele care fac tot ceea ce este posibil ca acţiunile caritabile prin care oferă ajutor semenilor aflaţi în dificultate.

Femeia contemporană se confruntă cu foarte multe probleme nu numai pentru că societatea este în derivă, dar şi pentru că societatea în ansamblul ei marginalizează destul de des acţiunile ei şi chiar manifestările ei cultural – artistice sau ştiinţifice în opoziţie cu cele ale bărbatului.

În multe din statele lumii femeia este sclava bărbatului, proprietatea de care el poate dispune după bunul lui plac. Din păcate lupta pentru egalitate în drepturi o duce tot femeia fără a fi foarte sprijinită de bărbat în lupta ei pentru egalitate.

De ce se crede că femeia este inferioară bărbatului e foarte greu de explicat. Femeia adaugă mereu noi acţiuni ce pot fi de folos societăţii, este activă în viaţa socială în toate planurile: educaţie, cultură, artă sau spiritualitate. În toate planurile vieţii femeia are un rol important, dar din păcate este insuficient recunoscut.

Care este rolul femeii în această lume este foarte greu de spus. Societatea în ansamblul ei are foarte mare nevoie de efortul femeii, însă nu îl recunoaşte decât parţial. Rolul spiritual al femeii este de departe cel mai important.

Atât în actul educaţiei, cât şi în cel al creaţiei artistice, culturale sau ştiinţifice femeia este mai sensibilă şi mai inspirată.

Rolul femeii în educaţia spirituală a neamului este esenţial, deşi uneori este exclusă din actul conducerii acestui important departament al oricărui stat, el fiind condus în general de bărbaţi. Actul deciziei în materie de educaţie revine în mare măsură femeii, dar implicarea ei în deciziile cele mai importante pentru binele spiritual al neamului este foarte slabă sau pur şi simplu lipseşte.

Femeia apare sporadic în tot felul de manifestări decizionale pentru că nu reprezintă niciun glas, nicio putere. Glasul ei în lume este foarte slab nu pentru că ea ar fi slabă, ci pentru că ea nu este ascultată decât la nivel foarte slab.

Femeia nu se simte recunoscută în planul vieţii spirituaele, deşi ea se implică destul de mult în acest plan. Multe femei îşi lasă vocile acoperite de cele ale bărbaţilor pentru că ele au putere spirituală, nu forţa şi puterea de a se impune a bărbaţilor. Femeia are nevoie în această lume de o exprimare autentică a puterii ei de recunoaştere, de implicare la nivel decizional, nu numai plocitic ci şi spiritual. Actul deciziei nu este numai un act politic, ci şi unul social, economic şi mai ales spiritual. Din punct de vedere spiritual femeia face multe şi poate face şi mai multe dacă este ajutată în acest sens.

Lumea întreagă are nevoue de recunoaşterea femeii. Nu sexul este cel care determină calitatea actului decizional, ci inteligenţa, instruirea, dar mai ales înţelepciunea.

Se poate, totuşi, vorbi despre nevoia femeii de mai multă recunoaştere în toate planurile vieţii, nu numai din punct de vedere al drepturilor ei, ci mai ales din punct de vedere al potenţialului ei spiritual, cultural, educativ. Femeia educă, instruieşte, îndrumă continuu tineri şi nu numai. Aportul ei spiritual este continuu, deşi este privită uneori cu condescendenţă.

Lipsa de recunoaştere a efortului ei este uneori lipsit de respect şi de înţelegere faţă de nevoile ei.

Femeia şi bărbatul au construcţii psihologice diferite. Sensibilitatea femeii oferă multe ajutoare împlinirii vieţii ei şi împlinirii familiale şi sociale, totuşi dincolo de nevoia pe care femeia o satisface, ea are multe nevoi pe care nimeni nu le ia în seamă.

Condiţia spirituală a femeii este adesea foarte dificilă şi greu recunoscută de societate, deşi mulţi se folosesc de ea. Între membrii societăţii actuale sunt multe întrebări legate de rolul şi responsabilităţile femeii în refacerea societăţii actuale.

Astfel se poate concluziona că nimeni nu poate face faţă nevoii de lumină dacă nu o caută. Femeia este cea care face eforturi fără să ceară recunoaştere , deşi are nevoie măcar să fie respectată, dar adesea nici respectul nu este prezent. Societatea actuală este în pragul colapsului spiritual şi acest fapt va duce la nevoia naşterii unei lumi noi în care femeia va avea un rol primordial.

Dacă societatea aceasta este în schimbare, cea care participă deja la schimbare este femeia. Renunţarea la manifestările întunecate ale societăţii actuale se va realiza prin aportul spiritual al femeii.

Niciun comentariu: